6 Mẹo rèn luyện khả năng tính nhẩm bất cứ trẻ nào cũng nên học.

6 Mẹo rèn luyện khả năng tính nhẩm bất cứ trẻ nào cũng nên học.

Cộng và trừ từ phải sang trái

Cách con bạn được dạy ở trường để thêm và trừ số từ phải sang trái (có thể có nhớ), đó là khi bé làm toán trên giấy.

Khi thực hiện toán nhẩm nó dễ hơn để làm điều đó chúng ta thực hiện  từ trái sang phải,bắt đầu với các giá trị lớn nhất làm cho nó thêm trực quan và dễ dàng hơn để tìm ra.

Dụ 58 + 26 =?  hãy bắt đầu với cột đầu tiên và tính 50 + 20 = 70, sau đó 8 + 6 = 14, cộng lại là 84.  Thật dễ dàng.

2. Làm cho bản thân số đó dễ dàng hơn

Khi đối mặt với một số bài toán hơi khó nhẩm, cố gắng tìm một cách để đơn giản hóa vấn đề bằng cách tạm thời chuyển các giá trị xung quanh.

Ví dụ:  593 + 680, ví dụ, thêm từ 7 đến 593 để có được 600 (dễ hơn). Tính 600 + 680, là 1280, và sau đó trừ  đi 7 để có được câu trả lời đúng là  1273.

3. Ghi nhớ các số liệu được xây dựng sẳn

Ghi nhớ là việc quan trọng khi làm toán nhẩm tư duy nhanh. Điều này giúp các em lập tức trả lời các vấn đề đơn giản nhưng mới xem tưởng chừng rất khó khăn. Vì vậy học thuộc bảng đã được xây dựng sẳn là điều nên làm.

taisaophai

4. Nhớ  thủ thuật  khi làm phép nhân.

Để giúp bạn làm phép nhân đơn giản, điều quan trọng cần nhớ một số thủ thuật sau:

Nhân với 10:

Một trong những quy tắc rõ ràng nhất là bất kỳ số nào nhân với 10 chỉ cần viết lại số đó rồi thêm 0

Ví dụ: 12 x10 = 120

Nhân với 5:

Khi nhân với 5, câu trả lời của bạn sẽ luôn luôn kết thúc bằng 0 hoặc 5.

Ví dụ: 14 x5 = 70, 13×5 = 65

Nhân với một số gần tròn chục

Bạn có thể làm một điều tương tự với nhân. Đối với 89×6, hãy tính 90×6 dễ hơn, và sau đó trừ đi 6, ta có 540-6 = 534.

Nhân với 12

Ngoài ra, khi nhân một số cho 12, nó luôn luôn là 10 lần cộng với hai lần số đó.

Ví dụ: khi tính toán 12×4 =? Ta có thể lấy 4×10 = 40, và 4×2 = 8, và sau đó 40 + 8 = 48.

Nhân với 15

Một trong số các mục yêu thích của tôi là nhân với 15: chỉ cần nhân số đó với 10, và thêm một nửa vào câu trả lời

ví dụ 4×15 = 4×10 = 40, cộng với một nửa đó là 20, Kết quả là 40 + 20 = 60

Nhân với 16

Cũng có một thủ thuật gọn gàng để nhân với 16. Thứ nhất, nhân số  đó với 10, và nhân một nửa số đó với 10. Sau đó, thêm hai kết quả cùng với số chính nó để có được câu trả lời cuối cùng của bạn.

Ví dụ:  16 x 24, đầu tiên tính 10 x 24 = 240, sau đó tìm ra một nửa của 24, đó là 12, và nhân với 10, cho bạn 120. Toán đơn giản kết thúc nó lên: 240 + 120 + 24 = 384.

Nhân với 8

Ví dụ khi nhân với 8 chỉ cần nhân đôi số đó ba lần.

Ví dụ 12×8, chỉ cần tăng gấp đôi 12 ba lần: 24, 48, 96.

Hoặc khi nhân với 5, tôi bắt đầu bằng cách nhân với 10 vì nó dễ dàng, sau đó chia cho 2 vì đó cũng thường là khá dễ dàng. Ví dụ: cho 5×18, tính 10×18 thay vào đó, và chia cho 2, trong đó 180/2 = 90.

taisaophai

5. Khi nghi ngờ, sắp xếp lại

Bạn nên sử dụng các quy tắc của toán học để sắp xếp các bài toán phức tạp thành một hình thức đơn giản hơn. Ví dụ, tính toán bài toán sau: 5x (14 + 43) không đơn giản để nhẩm, nhưng nó có thể được chia thành ba nhóm để tính

Ta có thể viết lại: 5x(14 + 43) =  (5×14) + (5×40) + (5×3) = 285.dễ hơn

6. Cách đơn giản nhất để tính nhẩm

Cuối cùng, một số lời khuyên về cách tính một đầu trong đầu của bạn. Nếu bạn có thể tính được 10 % trong đầu của bạn (dễ dàng), thì bạn có thể tính được 20 % và một đầu 15 %

Khi tính 10 % cho một bữa ăn có giá 112,2 đô la, chỉ cần di chuyển dấu thập phân một khoảng trắng sang trái, cho bạn $ 11.22.

Khi tính toán 20 %, làm tương tự, nhưng chỉ cần tăng gấp đôi câu trả  mà trong trường hợp này là $ 22,44.

Đối với mẹo để tính 15 %, hãy tính lại lần đầu 10%, và thêm một nửa (thêm 5% chỉ là một nửa trong số 10 %)

Vì vậy, $ 11.22 + (11.22 / 2). Đừng lo lắng nếu bạn không thể có được câu trả lời chính xác. Nếu chúng ta không phiền phức quá nhiều với số thập phân, chúng ta có thể nhanh chóng tính toán  15 % của 112,2 đô la là $ 11,22 + 5,61, tức là $ 16.83.